Home страница Архив TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA: MODERN APPROACHES AND IMPLEMENTATION TOOLS (ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL PROJECT “SCIENCE AND UNIVERSITIES”)

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA: MODERN APPROACHES AND IMPLEMENTATION TOOLS (ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL PROJECT “SCIENCE AND UNIVERSITIES”)

Sectoral economics and government regulation , UDC: 338.22, 330.341.1 DOI: 10.25688/2312–6647.2021.30.4.3

Authors

  • Tomashitskaya Irina Valentinovna PhD (Economics), PhD (Economics)

Annotation

The main attention in the publication is paid to the problem of scientific and technological development of the Russian economy. The author analyzes the strategic planning documents defining the main directions of such development. Based on the analysis of the implementation of the national project “Science and Universities”, the possibility of achieving the national goal in terms of accelerating the development of science and technology, as well as the practical implementation of scientific achievements, was assessed. The publication argues that despite the presence of a set of strategic documents that determine the directions and priorities of technological development, there is no clear mechanism for overcoming the technological backwardness of our country’s economy.
References
1. 1. Aganbegyan, A. G. (2019). O neotlozhnykh merakh po vozobnovleniyu sotsial’noekonomicheskogo rosta. Problemy prognozirovaniya, 1 (172), 3–15.
2. 2. Glaz’yev, S. Yu. (1993). Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya (310 p.). M.: VlaDar.
3. 3. Marshova, T. N. (2016). Gosudarstvennoe stimulirovanie tekhnologicheskoj moderni-zacii proizvodstvennogo potenciala rossijskoj ekonomiki. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj Vestnik, (55), 20–41.
4. 4. Marshova, T. N. (2017). Principy formirovaniya statisticheskih dannyh dlya analiza i prognoza social’no-ekonomicheskogo razvitiya. Ekonomicheskie i social’no-gumanitarnye issledovaniya, 2(14), 25–36.
5. 5. Sboychakova, Ye. V. (2010). Smena tekhnologicheskikh ukladov kak perspektiva innovatsion-nogo razvitiya strany. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’noekonomicheskogo universiteta, 5 (34), 57–61.
6. 6. Tomashitskaya, I. V. (2020). Uskoreniye tekhnologicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti, Sbornik materialov III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Senchagovskiye chteniya» (pp. 91–94). M.; Kostroma: Institut ekonomiki RAN, Institut problem upravleniya im. V. A. Trapeznikova RAN, GUT, Ul’rikh S. A.
7. 7. Shumpeter, Y. A. (2007). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya (864 p.). M.: Eksmo.
8. 8. Yakovets, Yu. V. (2004). Epokhal’nyye innovatsii XXI veka (439 p.). M.: Ekonomika.
Download file .pdf 319.54 kb