Home Releases 2016, №1 (7)

Human Capital as a Factor of Economic and Social Development of States

Domestic and Foreign Experience of Management , UDC: 331+330.34
References
1. Bogaty'rev S. Ocenka chelovecheskogo i intellektual'nogo kapitala innovacionnoj kompanii // Internet-proekt «Korporativny'j menedzhment». URL: http://www.cfin.ru/ap-praisal/intel/innovative_company.shtml
2. Evdokimova Yu.V. Analiz innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii // Audit i finansovy'j analiz. 2015. № 3. S. 382-385.
3. Evdokimova Yu.V. Osnovny'e napravleniya pensionnoj reformy' v RF // Sovremen-ny'e nauchny'e issledovaniya i innovacii. 2013. № 10 (30). S. 29.
4. Karabanova O.V. Formirovanie chelovecheskogo kapitala v osoby'x e'kono-micheskix zonax (na primere Moskovskoj osoboj e'konomicheskoj zony' texniko-vne-drencheskogo tipa): dis. ... kand. e'kon. nauk / Moskovskaya akademiya predprinimatel'stva pri Pravitel'stve Moskvy'. M., 2011. 159 s.
5. Kolpakova G.M. Mnogourovnevaya model' cennostnogo mexanizma xozyajst-vovaniya informacionnogo obshhestva. M.: IIU MGOU, 2015. S. 79-84.
6. Tokareva A. Gossektor v e'konomike Rossii. Oficial'ny'j sajt ID «Kommersant». URL: http://www.kommersant.ru/doc/2233355
Download file .pdf 251.25 kb