Home Releases 2017, №1 (11)

About the State of Power Branch of the Russian Federation in Crisis Conditions

Branch Economy and State Regulation , UDC: 338.45:621.38

Authors

  • Asinovich Anastasia Vladimirovna Magistracy student, faculty of Economics, Rusian Peoples’ Friendship University. E-mail: ksenia-savchina@yandex.ru

How to link insert

Asinovich, A. V. (2017). About the State of Power Branch of the Russian Federation in Crisis Conditions Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №1 (11),
References
1. Arutyunyan G., Borisov D., Beloglazova O. Neftyanaya otrasl' Rossii 2014: osnov­ny'e itogi i vozmozhny'e puti razvitiya // Neftegazovaya vertikal'. 2015. № 6. S. 34-39.
2. Gazizov I.F., Galiev R.M. Analiz vliyaniya sanktcij na e'konomiku Rossii // E'konomika i sovremenny'j menedzhment: teoriya i praktika. 2015. № 6 (50). S. 72.
Download file .pdf 283.2 kb