Home страница Архив Brand Equity as a Factor in Increasing Consumer Interest

Brand Equity as a Factor in Increasing Consumer Interest

Business Administration , UDC: 658.8 DOI: 10.25688/2312-6647.2021.27.1.5

Authors

  • Krug Eleonora Aleksandrovna Ph.D. in Economics, Associate professor of the Department of Management and Administrative Law, Pskov State University. E-mail: eleonora_krug@mail.ru
References
1. Karyagina A. V. Kommunikativnaya sushhnost kreativnoj reklanvy // Vestnik Taganrogskogo instituta upravleniya i e'konomiki. 2017. № 2. S. 80-83.
2. Tkachenko O. N., Krasnoyarova D. K. Kreativnaya osnova vizual noj kommunikacii // Omskij nauchny'j vestnik. 2013. № 5 (122). S. 265-267.
3. Yuldasheva O. U., Xalikov G. V., Czoj A. V. PokupateF budushhego, novy'e modeli potrebleniya i sotvorchestvo cennosti: kontury' marketinga 4.0 // Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Sy'kty'vkarskogo gosudarstvennogo un-ta. 2018. № 2. S. 90-106.
Download file .pdf 391.4 kb