Home Releases 2020, №4 (26)

On the Issue of Leadership in the Management of the Russian State: Historical and Socio-Economic Aspects

Domestic and Foreign Experience of Management , UDC: 316.46 DOI: 10.25688/2312-6647.2020.26.4.05

Authors

  • Antonova Lyudmila Ivanovna Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, associate professor of the Department of Economics and Management, Institute of Law and Management, Moscow City University. E-mail: AntonovaLI@mgpu.ru
  • Lukovnikov Dmitry Alekseevich Student of the Department of Personnel Management, Institute of Law and Management, Moscow City University. E-mail: LukovnikovDA@mgpu.ru

How to link insert

Antonova, L. I. & Lukovnikov, D. A. (2020). On the Issue of Leadership in the Management of the Russian State: Historical and Socio-Economic Aspects Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №4 (26), 56-61. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2020.26.4.05
References
1. Aktual'ny'e voprosy' socialno-e'konomicheskogo razvitiya v paradigme globalizacii: monografiya / pod. red. A. A. Stepanova, P. Pavlova, Ya. Sobonya. M.: 11 format, 2016. 149 s.
2. Antonova L. I. Psixologo-pedagogicheskie osnovaniya formirovaniya tolerantnogo soznaniya starshix shkolnikov v prostranstve semejny'x otnoshenij: dis. ... kand. ped. nauk. M., 2006. 188 s.
3. Antonova L. I., Kulakova M. P. Modernizaciya rossijskoj e'konomiki v uslo­viyax sankcij: istoricheskij, social'ny'j i politicheskij aspekty' // Vestnik Moskovskogo goro-dskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «E'konomika». 2017. № 1 (11). S. 33-38.
4. Antonova L. I., Panikova N. N., Pivovarov A. I. Liderstvo kak resurs povy'sheniya e'ffektivnosti upravleniya // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda­gogicheskogo universiteta. Seriya «E'konomika». 2018. № 1 (15). S. 83-91.
5. Antonova L. I., Czvetkova N. A. Vliyanie roditel'skoj sem'i na soderzhanie predstavlenij o tolerantnosti u starsheklassnikov // Voprosy' gumanitarny'x nauk. 2006. № 2 (23). S. 326-331.
6. Kislinskix Yu. V., Kovalenko V. N. Istoriya upravlencheskoj my'sli: ucheb. posobie. Komsomol'sk-na-Amure: Izd-vo AmGPGU, 2015. 145 s.
7. Kreativny'j menedzhment: uchebnik / pod red. A. A. Stepanova, M. V. Savinoj. M.: Dashkov i K, 2017. 254 s.
8. Cifrovaya e'konomika: social'no-e'konomicheskie i upravlencheskie koncepcii: koll. monografiya / pod red. A. A. Stepanova. M.: Viktoriya +, 2018. 186 s.
Download file .pdf 207.25 kb