Home Releases 2016, №4 (10)

The Organization of Independent Work of College Students Using Interactive Methods

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 377.1
References
1. Vinogradskaya N.A. K voprosu formirovaniya innovacionnogo mirovozzreniya studentov pri izuchenii e'konomicheskix disciplin // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: «E'konomika». 2015. № 2 (4). S. 49-57.
2. Dzhandzhugazova E.A., Agamirova E.V. Praktikoorientirovannoe obuchenie kak klyuchevoj faktor razvitiya obrazovaniya v sfere servisa i turizma // Sovremenny'e problemy' servisa i turizma. 2010. № 1. S. 80-83.
3. Zajceva N.A. Ball'no-rejtingovaya sistema: osobennosti i praktika primeneniya // Sovremenny'e problemy' servisa i turizma. 2011. № 4. S. 98-105.
4. Karabanova O.V. Modernizaciya vy'sshego obrazovaniya kak istochnik povy'-sheniya kachestva chelovecheskogo kapitala // Vestnik Moskovskoj gosudarstvennoj akademii delovogo administrirovaniya. Seriya: «E'konomika». 2013. № 1 (20). S. 100-104.
5. Larionova A.A. Podgotovka bakalavrov menedzhmenta na osnove novy'x obra-zovatel'ny'x standartov // Sovremenny'e problemy' servisa i turizma. 2012. № 3. S. 67-75.
6. Larionova A.A. Problemy' podgotovki bakalavrov menedzhmenta // Rossijskie regiony': vzglyad v budushhee 2014. № 1 (1). S. 70-85.
Download file .pdf 266.95 kb