Home Releases 2015, №3 (5)

The International Experience of Training Workers of Working Specialities (on the Example of Germany)

Management in Education
References
1. 1.   Bernxardt N.E. Sociologicheskij analiz processov professionalizacii v sfere servisa: dis. … kand. sociolog. nauk.: 22.00.04. SPb., 2006. 180 s.
2. 2.   Mishhenko S.N. Metodicheskie aspekty realizacii deyatelʼnostno-kom pe tentnostnogo podxoda pri obuchenii eʼkonomiki i predprinimatelʼstvu // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «Eʼkonomika». 2012. № 2 (14). S. 32.
3. 3.   Sergeev A.N. Texnologicheskaya podgotovka budushhix uchitelej v kontekste paradigmalʼnoj transformacii obrazovaniya: dis. … d-ra ped. nauk. Tula, 2012. 216 s.
4. 4.   Shevczova T.I. Formyʼ organizacii mezhdunarodnogo obrazovaniya v usloviyax globalizacii: dis. … kand. ped. nauk. M., 2010. 153 s.
Download file .pdf 326.94 kb