Home Releases 2016, №4 (10)

The Essence of Economic Activity in the Modern World

Economic Theory and Methodology , UDC: 330.8
References
1. Avtonomov V.S. Model' cheloveka v e'konomicheskoj nauke. SPb.: E'kono-micheskaya shkola, 1997.
2. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa. M.: Progress, 1984.
3. Kozhevnikov N.N., Sidorova N.V. Filosofskoe osmy'slenie transformacii cennostej sovremennogo mira // Vestnik YaGU. 2006. T. 3. № 2.
4. Kratkij filosofskij slovar'. 2-e izd. M.: RG-press, 2015.
5. Kuzy'kB.N., Yakovecz Yu.V Rossiya - 2050: strategiya innovacionnogo prory'va. M.: E'konomika, 2005.
6. Lavele E'. Sobstvennost' i ee iznachal'ny'e formy'. 2-e izd. M.: Knizhny'j dom «Librokom», 2012.
7. Leiashvili P.R. E'konomicheskaya deyatel'nost': teleologicheskij analiz. M.: Direkt-
8. Media, 2013.
9. Marks K., E'ngel's F. Sochineniya. 2-e izd. T. 20. M.: Izd-vo politicheskoj lite-ratury', 1955-1974.
10. Marshall A. Principy' politicheskoj e'konomii. T. 1. M.: Progress, 1993.
11. Marshall A. Principy' e'konomicheskoj nauki: v 3 t. T. 1. M.: Progress, 1993.
12. SmitA. Issledovanie o prirode i prichinax bogatstva narodov. M.: E'ksmo, 2007.
13. Filosofiya: E'nciklopedicheskij slovar' / pod red. A.A. Ivina. M.: Gardariki, 2004.
14. Xajek F.A. fon. Doroga k rabstvu: per. s angl. / predisl. N.Ya. Petrakova. M.: E'konomika, 1992.
Download file .pdf 288.02 kb