Home Releases 2018, №1 (15)

Republic of Belarus in the Period of Formation of the Common Electricity Market of the Eurasian Economic Union

Branch Economy and State Regulation , UDC: 338.4

Authors

  • Gibadullin Artur Arturovich PhD (Economics), docent of department of Power engineering, Moscow Technological Institute, docent of department of Economics and management in the fuel and energy complex, State University of Management. E-mail: 11117899@mail.ru
References
1. 1. Bortalevich S.I., Loginov E.L., Omarova Z.K. Mul'tiresursnoe upravlenie oborotom toplivno-e'nergeticheskix resursov v agregirovanny'x e'nergoob''edineniyax. M.: IPR RAN, 2015. 212 s.
2. 2. Gibadullin A.A. Formirovanie mexanizmov razvitiya e'lektroe'nergeticheskoj otrasli Respubliki Kazaxstan v period formirovaniya obshhego ry'nka e'lektricheskoj e'nergii Evrazijskogo E'konomicheskogo Soyuza // Vestnik NGIE'I. 2017. № 6 (73). S. 123-133.
3. 3. Gibadullin A.A. Analiz texniko-texnologicheskoj ustojchivosti e'lektroe'nergeticheskoj otrasli Respubliki Belarus' v period formirovaniya Obshhego ry'nka e'lektricheskoj e'nergii Evra­zijskogo e'konomicheskogo soyuza // Nadezhnost' i bezopasnost' e'nergetiki. 2017. T. 10. № 2. S. 106-112.
4. 4. Gibadullin A.A., Bortalevich S.I. Formirovanie obshhego ry'nka e'lektricheskoj e'nergii Evrazijskogo e'konomicheskogo soyuza: perspektivy' i problemy' // E'nergetika Tatarstana. 2016. № 2 (42). S. 9-13.
5. 5. Gibadullin A.A. Formirovanie sistemy' povy'sheniya ustojchivosti predpriyatij e'lektroe'nergetiki: monografiya. M.: ID GUU, 2016. 156 s.
6. 6. Glaz'ev S.Yu., Chushkin V.I., Tkachuk S.P. Evropejskij soyuz i Evrazijskoe e'konomicheskoe soobshhestvo: sxodstvo i razlichie processov integracionnogo stroitel'stva. M.: VIKOR MEDIA, 2013. 240 s.
7. 7. Evrazijskij e'konomicheskij soyuz v cifrax: kratkij stat. sb. M.: Evrazijskaya e'konomicheskaya komissiya, 2016. 190 s.
8. 8. Loginov E.L., Bortalevich S.I. Neftyany'e i gazovy'e ry'nki Rossii i EAE'S: puti razvitiya v usloviyax makroe'konomicheskoj nestabil'nosti. M.: IPR RAN, 2016. 158 s.
9. 9. Mansurov T.A. Sozdanie obshhix rynkov e'nergoresursov Evrazijskogo e'konomicheskogo soyuza. Obshhij e'lektroe'nergeticheskij rynok // E'nergorynok. 2015. № 5. S. 26-33.
10. 10. Savchina O. V., Asinovich A. V. O sostoyanii e'nergeticheskoj otrasli Rossijskoj Federacii v krizisnyx usloviyax // Vestnik MGPU. Seriya «E'konomika». 2017. № 1. S. 46-52.
Download file .pdf 429.95 kb