Home Releases 2015, №1 (0)

Conversion Marketing as a Basis of Increase of Competitivity of Educational Service of Secondary Professional Education

Marketing Management
References
1. 1.   Manakova E.V., Mishhenko S.N., Morozovskaya L.L., Prima Ya.G., Chekry'shova I.I. Mexanizmy' povy'sheniya konkurentosposobnosti uchrezhdenij SPO goroda Moskvy': monografiya. M.: MGPU, 2015.
2. 2.   Rossijskoe obrazovanie dlya inostranny'x grazhdan: Federal'naya informacionno-analiticheskaya sistema. URL: http://www.russia.edu.ru/
Download file .pdf 377.21 kb