Home Releases 2017, №2 (12)

Chaos Management: a Concept in Theory of Management of the XXI Century

Economic Theory and Methodology , UDC: 338.24

Authors

  • Savina Margarita Vitalievna Doctor of Economics, docent, profes­sor of department of Global Economics and Finance, Institute of the Humanities and management, MCU. E-mail: marg.savina@yandex.ru

How to link insert

Savina, M. V. (2017). Chaos Management: a Concept in Theory of Management of the XXI Century Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2017, №2 (12),
References
1. Master kreativnogo menedzhmenta: ucheb. posobie / A.A. Stepanov, M.V. Savina, I.A. Stepanov i dr. M.: MCU, 2016. S 42-45.
2. Stepanov A.A., Savina M.V., Stepanov I.A. Modelirovanie innovacionny'x uprav-lencheskix reshenij v kreativnom menedzhmente // Analiz obshhestvenny'x yavlenij v 2015 g. Postroenie prognozov: sb. mat-lov mezhdunar. nauch.-praktich. konf. (Moskva, 28 dekabrya 2015 g.). M.: Nauchny'j konsultant, 2016. S. 93-97.
3. Ekonomia w dobie XXI wieku: мonografia / red. E. G^siorowska, M. Burzacka, R. Dzik, wyd. PWSZ w Ciechanowie. Ciechanow. 2014.
4. Przychocka I. Model biznesowy jako innowacyjne narz^dzie zarz^dzania / red. A. Marianski // Przedsi^biorczy Menedzer Przedsi^biorczej Organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarz^dzania. Wydawnictwo Spolecznej
5. Akademii Nauk. Lodz. 2013. S. 73-86.
Download file .pdf 270.53 kb