Home страница Архив Business Incubators as a Prerequisite of Entrepreneurship Development in Universities

Business Incubators as a Prerequisite of Entrepreneurship Development in Universities

Branch Economy and State Regulation , UDC: 334 DOI: 10.25688/2312-6647.2021.28.2.3

Authors

  • Terpugov Artem Evgenievich Ph.D. in Economics, Director of the Federal Center for Educational Legislation. E-mail: nasonkin@mail.ru
References
1. Gibson D., Batler D. Issledovatefskie universitety' v strukture regionalnoj innovacionnoj sistemy': opy't Ostina, shtat Texas // Forsajt. 2013. T. 7. № 2. S. 42-57.
2. Ivanova O. E. Kriticheskij analiz zarubezhnogo opy'ta sozdaniya texnoparkovy'x struktur // Vestnik NGIE'I. 2018. № 2 (81). S. 97-110.
3. Klyuev A. K. Universitet v biznes-srede regiona: kak est' i kak nado // Univer-sitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2017. № 1 (107). S. 96-107.
4. Ovchinnikova O. P., Ovchinnikova N. E'. Rol' sovremennogo universiteta v innovacionnom razvitii regiona // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «E'konomika». 2018. № 2 (62). S. 154-163.
5. Ry'bakova Yu. V. Razvitie biznes-inkubatorov universiteta na baze koncepcii sovmestnogo sozdaniya cennosti // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «E'konomika i pravo». 2018. № 5. S. 661-671.
6. Sergeeva T. L., Pavlov A. A., Vasil'ev V. E. Biznes-inkubatory' pri univer-sitetax: rossijskij i zarubezhny'j opy't // Beneficium. 2018. № 3 (28). S. 68-73.
7. Tormy' sheva T. A. Zarubezhny'j opy't realizacii biznes-inkubatorami programm podderzhki innovacionnoj deyatel'nosti (na primere Indii i Kitaya) // E'konomika i uprav-lenie v XXI veke: tendencii razvitiya. 2011. № 1. S. 270-275.
8. Udal'czova N., Kozhanov E., Gorbulina D. Innovacionny'j uspex Yaponii: mif ili real'nost'? // Voprosy' innovacionnoj e'konomiki. 2015. T. 5. № 2. S. 37-46.
9. Bergek A., Norrman C. Incubator best practice: a framework // Technovation. 2008. Vol. 28 (1-2). P. 20-28.
10. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university - industry - government relations // Research Policy. 2000. № 29. P. 109-123.
11. Viale R., Etzkowitz H. (eds.) The Capitalization of Knowledge: A Triple Helix of University - Industry - Government. Edward Elgar, 2010. Р. 31-73.
Download file .pdf 242.65 kb