Home Releases 2020, №2 (24)

Formation of the Investment Environment in the Constituent Entities of the Russian Federation

Topic of the Issue , UDC: 332.1 DOI: 10.25688/2312-6647.2020.24.2.01

Authors

  • Terent`eva Taisiya Nikolaevna 3rd year student of Institute of the Law and Management, Moscow City University. E-mail: terent1410@gmail.com
References
1. Doklad «O sostoyanii delovogo klimata v Rossii v 2018 godu». M.: RSPP, 2019. 131 s.
2. Zharov V. S. Osnovy' formirovaniya innovacionnoj regional'noj politiki // Regional'naya e'konomika: teoriya i praktika. 2012. № 7 (238). S. 2-8.
3. Investicionnaya aktivnost' promy'shlenny'x predpriyatij Rossii v 2017 godu. Moskva, Mart 2018. M.: NIU VShE', 2018. 18 s. URL: https://issek.hse.ru/data/ 2018/03/14/1164313189/investment_activity_Russia_2017.pdf (data obrashheniya: 20.12.2019).
4. Indikatory' innovacionnoj deyatel'nosti: 2013: stat. sb. M.: Vy'sshaya shkola e'konomiki, 2013. 472 s.
5. Kozy'rev V. V. Problemy' innovacionnogo razvitiya regiona // Innovacionnoe razvitie: mat-ly' I Molodezh. e'kon. foruma. Petrozavodsk: Karel. nauch. centr RAN, 2009. S. 112-116.
6. Kudashkin I. V., Nurieva E. V. Investicionny'j klimat Rossii: problemy' i vozmozhny'e puti ix resheniya // Vektor e'konomiki. 2019. № 7. URL: http://www.vectoreconomy.ru/ images/publications/2019/7/economic_theory/Kudashkin_Nurieva.pdf (data obrashheniya: 01.03.2020).
7. Nosonov A. M. Osobennosti innovacionnogo razvitiya regionov Rossii // Regio-nologiya. 2014. № 4 (89). S. 22-31.
8. RozenbergN., BirdcellL. E. Kak zapad stal bogaty'm: e'konomicheskoe preobrazovanie industrial'nogo mira: per. s angl. M.; Chelyabinsk: Socium, 2015. 448 s.
Download file .pdf 298.08 kb