Home Releases 2019, №4 (22)

Tutor Support as a Tool to Increase Efficiency of Educational Process Management

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 37.014 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.22.4.8

Authors

  • Morozova Elena Vadimovna Student of the fourth year, MCU. E-mail: elena.mopozova@mail.ru
References
1. Bogig V.G. Shkola refleksii i reflektivnosti // Metodologiya sovremennoj lingvistiki: Problemy', poiski, perspektivy'. Barnaul: Altajsk. gos. un-t, 2000. S. 41-51.
2. Gretinskaya E.O. T'yutorstvo v Rossii kak novaya model' obrazovaniya: stanovlenie i razvitie // Problemy' sovremennoj nauki i obrazovaniya. 2015. № 34. S. 134-138.
3. Stroev V.V. Vliyanie e'konomiki znanij na integracionny'e processy' v vy'sshem obrazovanii: dis. ... d-ra e'konom. nauk. SPb., 2008.
4. Tokmovceva M.V., Karabanova O.V. Cetevoe vzaimodejstvie obrazovatel'ny'x organizacij na osnove modeli «Shkola - kolledzh - vuz». M.: Nauch. konsul'tant, 2015.
Download file .pdf 273.33 kb