Home страница Архив Improvement of Approaches to Management of Innovative Potential of High-Tech Knowledge-Intensive Enterprises

Improvement of Approaches to Management of Innovative Potential of High-Tech Knowledge-Intensive Enterprises

Topic of the Issue , UDC: 338 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.22.4.1
References
1. Gornostaeva A.N., Chernykhova I.G. Upravlenie innovacionnyTn potencialom promy'shlennogo predpriyatiya // Nauchny'e zapiski. Orel: GIE'T, 2010. № 2. S. 306-310.
2. Zheltenkov A.V., Zheltenkov P.A. Innovacionny'j mexanizm razvitiya upravleniya promy'shlennoj organizaciej: monografiya. M.: Izd-vo MGOU, 2012. 123 s.
3. Kovalev P.P. Ocenka kachestva innovacionnogo potenciala promy'shlennogo predpriyatiya // E'konomika: vchera, segodnya, zavtra. 2018. № 2 A. S. 33-46.
4. Lashmanova Yu.Yu. K voprosu o sushhnosti innovacionnogo potenciala organiza-cii // Zhurnal pravovy'x i e'konomicheskix issledovanij. 2017. № 2. S. 196-204.
5. Mavrina N.A. Teoretiko-metodologicheskie aspekty' issledovaniya innovacionnogo potenciala promy'shlennogo predpriyatiya // Vestnik ChelGU. 2016. № 6 (388). S. 122-127.
6. Poloskov S.S., Zheltenkov A.V. Koncepciya formirovaniya, razvitiya i racional'nogo ispol'zovaniya innovacionnogo potenciala vy'sokotexnologichny'x naukoemkix predpriyatij // E'konomika i predprinimatel'stvo. 2018. № 4. S. 576-580.
7. Poloskov S.S. Znachimost' intellektual'nogo kapitala dlya deyatel'nosti vy'soko­texnologichny'x naukoemkix predpriyatij // Intellekt. Innovacii. Investicii. 2018. № 5. S. 26-30.
8. Rakitov A.I., Bondyaev D.A., Romanov I.B., Egerev S.V., Shherbakov A.Yu. Sistemny'j analiz i analiticheskie issledovaniya: rukovodstvo dlya professional'ny'x anali-tikov. M.: Al'menda. 2009. 448 s.
9. Sineva N.L., Yashkova E.V. Razrabotka modeli i algoritma upravleniya inno-vacionny'mi processami na rossijskix promy'shlenny'x predpriyatiyax // Sovremenny'e naukoemkie texnologii. Regional'noe prilozhenie. 2018. № 1 (53). S. 70-76.
10. UstinovaL.N., Sirazetdinov R.M. Innovacionny'j potencial predpriyatiya: sushhnost', struktura, ocenka // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2017. № 23. S. 3751-3764.
11. Czukanova O.A., Dubiczkaya E.A. Sushhnostny'e predstavleniya o vy'soko­texnologichny'x predpriyatiyax i ix roli v e'konomike // Zhurnal pravovy'x i e'kono-micheskix issledovanij. 2018. № 1. S. 151-155.
12. Alegra J, Sengupta K, Lapiedra R. Knowledge management and innovation per­formance in a high tech SMEs industry // International Small Business Journal. 2013. Vol. 31 (4). P. 454-470.
13. Chen Y., Lin M., Chang C. The positive efects of relationship learning and absorp­tive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets // Industrial Marketing Management. 2009. Vol. 38 (2). P. 152-158.
14. Havlicek K., Thalassinos E., Berezkinova L. Innovation management and controlling in SMEs // European Research Studies Journal. 2013. Vol. 16 (4). P. 57-70.
15. Raymond L., St-Pierre J. R&D as a determinant of innovation in manufacturing SMEs: An attempt at empirical clariication // Technovation. 2010. Vol. 30 (1). P. 48-56.
16. Sekerin V.D., DudinM.N., Skubriy E.V., GorokhovaA.E., Komlatsky G.V. Economic and mathematical modeling of enterprises' demand for labor power in the era of digital economy // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 4.38. P. 456-458.
Download file .pdf 414.56 kb