Home Releases 2019, №3 (21)

Problems and Prospects of the Formation of Economic Mechanisms for the Innovative Development of Human Capital in the Russian Federation

Topic of the Issue , UDC: 338, 331 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.21.3.01
References
1. Problemy' razvitiya sovremennoj e'konomiki v usloviyax global'ny'x vy'zovov i transformacii e'konomicheskogo prostranstva: mat-ly' Mezhdunar. nauch.-prakt. konfer. Pos. Persianovskij: Izd-vo Donskogo GAU, 2015. 209 s.
2. Chechina O.S. Vzaimosvyaz' principov i metodov upravleniya chelovecheskim kapitalom v interesax innovacionnogo razvitiya otraslevoj e'konomicheskoj sistemy' // Nauch. obozrenie. 2015. № 1. 226 s.
3. Nureev R.M. Chelovecheskij kapital i problemy' ego razvitiya v sovremennoj Rossii. URL: http://rustem-nureev.ru/wp-content/uploads/2011/01/333.pdf (data obrashheniya:
4. 05.03.2019).
5. Fatyuxina N.A., Skubrij E.V. Konkurentosposobnost' obrazovatel'ny'x uslug // Molodezhny'j nauchny'j forum: Obshhestvenny'e i e'konomicheskie nauki: e'lektr. sb. st. po mat-lam XXIX Mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konferencii № 10 (29). Stat'ya v otkry'tom arxive № 8983 25.12.2015. URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_so-cial/10(29).pdf (data obrashheniya: 05.03.2019).
6. Artyuxov V.G., Kulichkov E.N., Skubrij E.V. Innovacionny'e aspekty' upravleniya kadrami i matematicheskoe modelirovanie kadrovy'x sistem predpriyatij Rossii: mono-grafiya. M.: Centr, 2009.
7. Economic and mathematical modeling of enterprises' demand for labor power in the era of digital economy / V.D. Sekerin i dr. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 4.38. Р. 456-458.
Download file .pdf 271.29 kb