Home Releases 2019, №3 (21)

Electronic Technologies Development and Implementation in the International Activity of Trade Enterprises

Branch Economy and State Regulation , UDC: 334.02 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.21.3.04

Authors

  • Sharapova Svetlana Aleksandrovna Ph.D. (Economics), associate professor of the Department of Economics and Management at the Institute of the Law and Management, MCU. E-mail: SharapovaSA@mail.ru
  • Varganov Georgiy Yurievich Deputy Director in Support of the Educational Programs of Zelenograd branch of MCU, a master student of Economics, profile «Analysis of Foreign Trade Enterprises». E-mail: VarganovGYU@mgpu.ru

How to link insert

Sharapova, S. A. & Varganov, G. Y. (2019). Electronic Technologies Development and Implementation in the International Activity of Trade Enterprises Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №3 (21), 37-42. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2019.21.3.04
References
1. Perekrestova L.V. Mezhdunarodny'j opy't razvitiya platezhny'x sistem // Upravlenie e'konomicheskimi sistemami: e'lektronny'j nauchny'j zhurnal. 2012. № 10. URL: http:// uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1618 (№ gos. reg. stat'i: 0421200034/0196).
2. Sharapova S.A. Informacionny'e potoki v sovremenny'x korporativny'x logis-ticheskix sistemax // Vestnik MGADA. Seriya «E'konomika». 2012. № 2 (14). S. 129-144.
3. Sharapova S.A. Modelirovanie e'konomicheskogo mexanizma vertikal'no-integri-rovannogo vzaimodejstviya straxovshhika i posrednicheskix struktur // Straxovoe delo. 2012. № 10-11. S. 53-61.
4. Sharapova S.A. Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy' menedzhmenta straxovy'x processov: monografiya. M.: MGADA, 2012. 167 s.
5. Sharapova S.A. Upravlenie informacionny'mi potokami pri formirova-nii sby'tovoj sistemy' straxovshhika // Upravlenie e'konomicheskimi sistemami: e'lektronny'j nauchny'j zhurnal. 2012. № 10. URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_ flexicontent&view=items&id=1618 (№ gos. reg. stat'i: 0421200034/).
6. Sharapova S.A. Formirovanie strukturnoj modeli koncepcii menedzhmenta straxovy'x processov // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2012. № 16 (214). S. 68-75.
Download file .pdf 635.8 kb