Home Releases 2019, №2 (20)

Establishment of a corporate university of Moscow City University as a Center of Development of Employees

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 338.1 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.20.2.09

Authors

  • Klyuchko Olga Ivanovna Doctor of Philosophy, associate professor, professor of the department of Psychology, Institute of Educational Psychology and Pedagogy, MCU. E-mail: olga_klioutchko@rambler.ru
  • Krupnik Vladimir Shulimovich PhD (Engineering), associate professor, leading researcher of the laboratory of Design of Activity Content of Education, Institute of System Projects, MCU. E-mail: krupnikvsh@mgpu.ru
  • Levintov Aleksandr Evgenyevich PhD (Geography), leading researcher of Institute of Lifelong Learning, MCU. E-mail: alevintov44@gmail.com
  • Orchakov Oleg Aleksandrovich PhD (Pedagogy), associate professor, docent of the department of Professional Development of Teachers, deputy director of the Institute of Lifelong Learning, MCU. E-mail: orchakovoa@mgpu.ru
  • Smolyakov Aleksej Vladimirovich Expert of the laboratory of Professional Development in Education, Institute of System Projects, MCU. E-mail: alex-smol@list.ru
  • Xodorenko Evgeniya Dmitrievna Senior researcher of the laboratory of Individualization and Lifelong Education, Institute of Lifelong Learning, MCU. E-mail: hodorenkoed@mgpu.ru

How to link insert

Klyuchko, O. I., Krupnik, V. S., Levintov, A. E., Orchakov, O. A., Smolyakov, A. V. & Xodorenko, E. D. (2019). Establishment of a corporate university of Moscow City University as a Center of Development of Employees Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (20), 92-105. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2019.20.2.09
References
1. Akkoff R. Planirovanie budushhego korporacii: per. s angl. M.: Sirin, 2002. 256 s.
2. Aleksejcheva E.Yu., Skubrij E.V., Cherkashin O.Yu. Obrazovanie: pokazateli ocenki i voprosy' ego sovershenstvovaniya v celyax razvitiya innovacionnoj e'konomiki // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «E'konomika». 2019. № 1 (19). S. 105-110.
3. Vishnevskaya A., Proskura E. Istoriya sozdaniya korporativny'x universitetov // Korporativny'e Universitety'. 2014. № 50.
4. Levintov A.E. Universitet kak gradoobrazuyushhij faktor // Gorodskoj universitet v prostranstve megapolisa: kommunikacionny'j aspekt: monografiya / pod red. S.N. Vachko-voj. M.: E'kon-inform, 2018. 168 s.
5. Nexorosheva E.V., Aleksejcheva E.Yu. Imidzh kak upravlencheskij resurs obshhe-obrazovatel'noj organizacii // Vestnik MGPU. Seriya «E'konomika». 2018. № 4 (18). S. 78-88. DOI: 10.25688/2312-6647.2018.18.4.9.
6. Chan'ko A.D., V. Basner A.A. Korporativny'e universitety': analiz deyatel'nosti v mezhdunarodny'x issledovaniyax // Rossijskij zhurnal menedzhmenta. 2015. № 3. T. 13.
7. S. 79-110.
8. Shhedroviczkij G.P. Organizaciya, rukovodstvo, upravlenie: v 2 t. M., 2003.
9. YaniczkijM.S. Regional'ny'j universitet: global'ny'e vy'zovy' i problemy' vy'bora vektora razvitiya // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2018. № 5. S. 105-116.
Download file .pdf 1.46 Mb