Home Releases 2019, №2 (20)

World Experience in the Formation and Development of Human Capital in the Modern World Environment

Functional areas of management , UDC: 338, 331 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.20.2.07
References
1. Pervonachal'noe nakoplenie chelovecheskogo kapitala resursami sistemy' obrazovaniya / V.T. Kovalevich, O.V. Shajdurova, O.M. Dolidovich i dr. Krasnoyarsk: SFU, 2015. 188 s.
2. Upravlenie chelovecheskimi resursami / A.V. Dejneka, V.A. Bespal'ko. M.: Dashkov i K, 2017. 392 s.
3. Chelovecheskij kapital: teoriya i praktika upravleniya v social'no-e'konomicheskix sistemax: monografiya / pod obshh. red. R.M. Nizhegorodceva, S.D. Reznika. M.: INFRA-M, 2017. 290 s.
4. Sochneva E.N. Chelovecheskij kapital: problemy' izmereniya i rosta v rossijskoj e'konomike: monografiya. Krasnoyarsk: SFU, 2016. 190 s.
Download file .pdf 269.58 kb