Home Releases 2019, №1 (19)

Education: Assessment Indicators and Issues of Its Improvement in Order to Develop an Innovative Economy

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 338.1 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.19.1.09
References
1. Aleksejcheva E.Yu. Marketingovy'e issledovaniya na ry'nke obrazovatel'ny'x uslug // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «E'kono-mika». 2018. № 1 (15). S. 119-126.
2. Innovacionny'e aspekty' upravleniya kadrami i matematicheskoe modelirovanie kadrovy'x sistem predpriyatij Rossii: monografiya / V.G. Artyuxov, E.N. Kulichkov, E.V. Skubrij. M.: Centr, 2009.
3. Leviczkij M.L., Xlebnikov K.V., Cherkashin O.Yu. K voprosu o kriteriyax ocenki e'ffektivnosti obrazovaniya // Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. 2016. № 2 (22). S. 29-32.
4. Leviczkij M.L., Xlebnikov K.V., Cherkashin O.Yu. Metodologicheskie predposy'lki issledovanij e'ffektivnosti obrazovaniya // Vestnik Moskovskogo gorodskogo peda­gogicheskogo universiteta. Seriya «E'konomika». 2016. № 2 (8). S. 53-73.
5. Skubrij E.V. Primenenie informacionny'x intellektual'ny'x sistem podderzhki upravlencheskix reshenij v MChS Rossii // Nauchny'e i obrazovatel'ny'e problemy' grazhdanskoj zashhity'. 2013. № 4 (19). S. 50-53.
6. Skubrij E.V, Aleksandrov Yu.D. Perspektivy' innovacionnogo razvitiya e'lektro-e'nergetiki Rossii // Nauchny'j vestnik oboronno-promy'shlennogo kompleksa Rossii. 2018. № 1. S. 80-85.
7. Fatyuxina N.A., Skubrij E.V. Konkurentosposobnost' obrazovatel'ny'x uslug. NauchForum. Stat'ya v otkry'tom arxive № 8983 25.12.2015.
8. Cherkashin O.Yu., Ponomarev A.A. Povy'shenie kachestva vy'pusknikov vuzov: problemy' i usloviya // E'konomika i predprinimatel'stvo. 2017. № 4-2 (81-2). S. 689-695.
9. Cherkashin O.Yu., Ponomarev A.A. Reformirovanie rossijskogo vy'sshego ob­razovaniya: problemy' i perspektivy' // E'konomika i predprinimatel'stvo. 2017. № 4-2 (81-2). S. 160-167.
Download file .pdf 365.76 kb