Home Releases 2018, №4 (18)

he Impact of Organizational Culture on the Social Behavior of Employees

Functional areas of management , UDC: 338, 331.1 DOI: 10.25688/2312-6647.2018.18.4.6

Authors

  • Krivoshein Nikolay Viktorovich General Director of Investment-consulting company «Center-Region». E-mail: Nik-krivoshein@yandex.ru
  • Patutina Nataliya Anatolievna PhD (Pedagogy), an associate professor, docent of department of State and Municipal Administration and Law of of Institute of the Humanities and Management, MCU. E-mail: patutinaw@yandex.ru
References
1. Denison D. Izmenenie korporativnoj kul'tury' v organizaciyax / D. Denison, R. Xojshberg, N. Lejn, K. Lif. SPb.: Piter, 2013.
2. Klarin M.V Korporativny'j trening, nastavnichestvo, kouching: ucheb. posobie dlya bakalavriata i magistratury'. M.: Yurajt, 2017.
3. MudrikA.V. Socializaciya cheloveka. M.: Akademiya, 2006.
4. N'yustrom Dzh. V., Devis K. Organizacionnoe povedenie. SPb.: Piter, 2000.
5. Patutina N.A. Korporativny'e texnologii XXI veka: social'no-pedagogicheskij potential organizacionnoj kul'tury' / nauch. red. A.V. Mudrik. M.: Pamyatniki istoricheskoj my'sli, 2016.
6. Patutina N.A. Formirovanie organizacionnoj kul'tury': rassuzhdeniya o motivacii, socializacii i vospitanii // Motivaciya i oplata truda. 2017. № 4. S. 276-280.
7. Rofe A.I. E'konomika truda: uchebnik. M.: KNORUS, 2010.
8. Skvorczova T., Sternin I. O korporativnoj identichnosti // Upravlenie kompaniej.
9. № 2 (69).
10. Solomanidina T.O. Organizacionnaya kul'tura kompanii: ucheb. posobie.
11. M.: INFRA-M, 2007.
12. Spenser L.M., Spenser S.M. Kompetencii at work. Modeli maksimal'noj e'ffektivnosti raboty'. M.: HIPPO, 2005.
13. Shejn E'. Organizacionnaya kul'tura i liderstvo: per. s angl. / pod red. T. Yu. Kovalevoj.
14. SPb.: Piter, 2007.
15. E'rikson E'. Detstvo i obshhestvo. SPb.: LENATO; AST, 1996.
16. Cambra-Fierro J., Polo-Redondo Y., Wilson A. The Influence of an Organisation's Corporate Values on Employees Personal Buying Behaviour // Journal of Business Ethics.
17. Vol. 81. Pp. 157-167.
18. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D. Perceived organizational support // Journal of Applied Psychology. 1986. Vol. 71. Pp. 500-507.
19. Gond J., Herrbach О. Social Reporting as an Organizational Learning Tool? A Theoretical Framework. Journal of Business Ethics. 2006. Vol. 65(3). Pp. 359-371.
20. Schwartz M.S. Universal Moral Values for Corporate Codes of Ethics // Journal
21. of Business Ethics. 2005. Vol. 59. Pp. 27-44.
22. Thomsen S. Corporate values and corporate governance. Corporate Governance // The international journal of business in society. 2004. Vol. 4. Iss 4. Pp. 29-46.
Download file .pdf 311.42 kb