Home Releases 2015, №2 (4)

Internal Audit as a Factor of Development of Municipal Formations

Business Administration
References
1. 1.   Alekseeva I.V. i dr. Byudzhetny’j audit. Soglasheniya po povy’sheniyu e’ffektiv-nosti ispol’zovaniya byudzhetny’x sredstv i uvelicheniyu nalogovy’x i nenalogovy’x doxodov byudzheta. M.: LENAND, 2008. 336 s.
2. 2.   Gracheva M.V. Vnutrennij kontrol’ i audit v organax gosudarstvennogo upravleniya razvity’x stran. M.: IME’MO RAN, 2008. 72 s.
3. 3.   Evdokimova Yu.V. Sovershenstvovanie gosudarstvennogo fnansovogo kontrolya v RF // Aktual’ny’e voprosy’ razvitiya social’no-e’konomicheskix sistem v sovremennom obshhestve: sb. mat-lov III Mezhdunar. nauchno-prakt. konfer. (g. Saratov, 24 sentyabrya 2013 g.) / Saratovskij gosudarstvenny’j texnicheskij universitet. Saratov: SGTU, 2013. S. 38–41.
4. 4.   State Audit in the European Union // National Audit Offce, Great Britain. Р. 12. URL: http://www.nao.org.uk/ idoc.ashx?docId=bbeebaec-ebb9-4b95-b705-96bcbc8d04a1&ver-sion=-1.
Download file .pdf 349.53 kb