Home Releases 2016, №4 (10)

Improving of Promotion of Products of Light Industry

Branch Economy and State Regulation , UDC: 338.4

Authors

  • Lagoda Oksana Nikolaevna Postgraduate student of department of Global Economics and Finance, Institute of the Humanities and Management, MCU. E-mail: olagoda@mail.ru

How to link insert

Lagoda, O. N. (2016). Improving of Promotion of Products of Light Industry Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №4 (10),
References
1. Aleksejcheva E.Yu. Innovacii kak faktor povy'sheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya // Pivo i napitki. 2005. № 5. S. 12-14.
2. Aleksejcheva E.Yu. Integraciya predpriyatij kak faktor obespecheniya konku­rentosposobnosti // Pishhevaya promy'shlennost'. 2005. № 7. S. 42.
3. Magomedov M.D., Aleksejcheva E.Yu. Konkurentosposobnaya sistema upravle-niya predpriyatiem // Pishhevaya promy'shlennost'. 2001. № 7. S. 22.
4. Radaev V.V., Kotel'nikova Z.V., Danilina V.N., Nazarbaeva E.A., Kashheeva A.A. Klyuchevy'e problemy' razvitiya legkoj promy'shlennosti v Rossii i sposoby' ix preodoleniya. Vy'p. 13. M.: ID NIU VShE', 2013.
Download file .pdf 255.43 kb