Home Releases 2017, №1 (11)

Development of the Mechanism of Expansion of Availability of Bank Crediting for Regional Budgets of the Russian Federation

Finances and financial relationships , UDC: 336.7

Authors

  • Olkhovyk Vladimir Vitalevich Senior researcher of center for Intergovern­mental Relations, Research Financial Institute E-mail: olhovik@nifi.ru
References
1. Panskov V.G. Nalogi i nalogooblozhenie. Teoriya i praktika: uchebnik dlya akademich. bakalavriata. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Yurajt; ID Yurajt, 2014. 772 s.
2. Nalogi i nalogooblozhenie: ucheb. posobie / E.B. Shuvalova [i dr.]. Ch. 1. M.: Evraz. otkr. in-t, 2009. 328 c.
3. Majburov I.A. Nalogovy'e l'goty': teoriya i praktika primeneniya: monografiya / I.A. Majburov [i dr.]; red.: I.A. Majburov, Yu.B. Ivanov. M.: YuNITI-DANA, 2014. 323 s.
Download file .pdf 705.6 kb