Home Releases 2017, №2 (12)

Cluster Model of Airports of Russian Civil Aviation

Branch Economy and State Regulation , UDC: 36
References
1. Dubrova T.A., Platonova I.V. Sravnitelny'j statisticheskij analiz deyatel'nosti kompanij na ry'nke uslug svyazi // Ekonomicheskie nauki. 2008. № 7 (44). S. 333-337.
2. Grazhdanskaya aviaciya v Rossii. 2007: stat. sb. / Rosstat. M., 2007. 88 s.
Download file .pdf 374.57 kb