Home Releases 2020, №4 (26)

Organization of Digital Transformation of Russian Enterprises

Domestic and Foreign Experience of Management , UDC: 004.9:658 (470+571) DOI: 10.25688/2312-6647.2020.26.4.07

Authors

  • Krylov Aleksandr Nikolaevich Ph. D. in Economics, Associate Professor, associate professor of the Department of International Industrial Business, Institute of Industrial Management, State University of Management. E-mail: fin100@mail.ru
  • Kuzina Galina Petrovna Ph. D. in Economics, Associate Professor, associate professor of the Department of International Industrial Business, Institute of Industrial Management, State University of Management. E-mail: gpkuzina2009@yandex.ru

How to link insert

Krylov, A. N. & Kuzina, G. P. (2020). Organization of Digital Transformation of Russian Enterprises Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №4 (26), 69-82. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2020.26.4.07
References
1. Avdeeva I. L., Polyanin A. V., Golovina T. A. Cifrovizaciya promy'shlenny'x e'konomicheskix sistem: problemy' i posledstviya sovremenny'x texnologij // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: E'konomika. Upravlenie. Pravo. 2019.
2. T. 19. № 3. S. 238-245.
3. Gus'kov Yu. V., Gus'kova T. V. Cifrovaya e'konomika sovremennoj Rossii kak ob'ekt gosudarstvennogo, municipal'nogo i korporativnogo upravleniya // Vestnik MGPU. Seriya: E'konomika. 2019. № 1. S. 8-16. DOI: 10.25688/2312-6647.2019.19.1.01
4. Kuzina G. P. Problemy' cifrovoj transformacii rossijskix predpriyatij // Obshhestvo, e'konomika i pravo: vy'zovy' sovremennosti i tendencii razvitiya: sb. st. po mat-lam Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (20 dekabrya 2019 g.). Volzhskij: Izd-vo VIE'PP, 2019. S. 187-192.
5. Kulyasova E. V., Vdovenko Z. V. Cifrovizaciya promy'shlenny'x predpriya­tij: vozmozhnosti i ugrozy' novoj real'nosti // Ucheny'e zapiski Rossijskoj Akademii predprinimatel'stva, 2019. T. 18. № 3. S. 98-110.
6. Svistunov V. M., Kuzina G. P., Lobachev V. V. Uroven' doveriya v organizacii kak faktor povy'sheniya e'ffektivnosti vnedreniya novy'x texnologij menedzhmenta // Upravlenie personalom i intellektual'ny'mi resursami v Rossii, 2019. № 3 (42). S. 5-14.
7. Sergeeva O. Yu. «Industriya 4.0» kak mexanizm formirovaniya «umnogo proizvodstva» // Nanotexnologii v stroitel'stve. 2018. T. 10. № 2. S. 100-113. DOI: 10.15828/2075-8545-2018-10-2-100-113
8. Formirovanie cifrovoj e'konomiki i promy'shlennosti: novy'e vy'zovy': monografiya / pod red. A. V. Babkina. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2018. 660 s.
9. Cifrovaya transformaciya e'konomiki i promy'shlennosti: problemy' i perspektivy': monografiya / pod red. A. V. Babkina. SPb.: Izd-vo Politexn. un-ta, 2017. 807 s.
10. Cifrovaya e'konomika: 2020: kratkij stat. sb. / [G. I. Abdraxmanova i dr.]. M.: NIU VSHE', 2020. 112 s.
11. Svistunov V. M., Grishaeva S. A., Lobachev V. V. Digitalization of the Rus­sian Economy in the Context of Global Trends // 18th International Scientific Conference "Problems of Enterprise Development: Theory and Practice". EpSBS. 2020. Article no: 65. Р. 503-512.
12. Svistunov V. M., Kuzina G. P., Lobachov V. V. The Level of Trust of the Com­pany Staff as the Factor of the Increase of Social and Economic Systems Management Efficiency // XXI International Conference "Complex Systems: Control and Modeling Problems (CSCMP)". Samara, Russia, IEEE, 2019. Р. 799-802.
Download file .pdf 316.84 kb