Home Releases 2020, №2 (24)

Analysis of the Bank of Russia Monetary Policy in Conditions of the Macroeconomic Intstability

Branch Economy and State Regulation , UDC: 33.336.71, 336.77 DOI: 10.25688/2312-6647.2020.24.2.02

Authors

  • Apresyan Inna Vagramovna Student of the department of Finance and Credit, Economic Faculty, Peoples’ Friendship University of Russia. E-mail: inna5220@yandex.ru
References
1. Belotelova N. P., Belotelova Zh. S. Den'gi. Kredit. Banki: uchebnik. 4-e izd. M.: Dashkov i K°, 2015. 400 s.
2. Kalinin N. V., Matraeva L. V., Denisov V. N. Den'gi. Kredit. Banki: uchebnik. M.: Dashkov i K°, 2015. 304 s.
3. Savchina Ok. V., Prostomolotova V. I., Sharashidze A. Z. Nacional'ny'e bankovskie sistemy' Rossii i Germanii v usloviyax makroe'konomicheskoj nestabil'nosti: analiz sostoyaniya i tendencii razvitiya // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenerny'x texnologij (VGUIT). T. 79. 2017. № 2. S. 354-360.
4. Savchina Ok. V., Semenyuk A. A. Analiz sostoyaniya i tendencii razvitiya farmacevticheskoj otrasli Rossii v usloviyax global'noj e'konomicheskoj nestabil'nosti // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «E'konomika». 2019. № 1 (19). S. 17-30.
5. Savchina Ok. V., Sidorina E. A. Sravnitel'ny'j analiz sostoyaniya nacional'nyx bankovskix sistem Rossii i Kanady' v usloviyax makroe'konomicheskoj nestabil'nosti // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya «E'konomika».
6. № 4 (22). S. 77-91.
7. Central'ny'j Bank i ego rol' v sovremennoj bankovskoj sisteme RF. URL: https:// www.bibliofond.ru/view.aspx?id=698377 (data obrashheniya: 21.05.2020).
8. Central'ny'j Bank Rossijskoj Federacii. URL: https://www.cbr.ru/ (data obrashheniya: 21.05.2020).
9. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. URL: http://www.gks.ru (data obrashheniya: 21.05.2020).
Download file .pdf 307.86 kb