Home Releases 2020, №1 (23)

Modernization of the Education System in the Context of the Transition to the Digital Economy to Ensure the Economic Security of the State in the Context of Global Technological Trends

Problems of education: managerial and economic aspects , UDC: 37.014 DOI: 10.25688/2312-6647.2020.23.1.08

Authors

  • Levitzky Mikhail Lvovich PhD (Economics), Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Business Administration (DBA), Professor, Academician of RAO, Head of the Department of Economics and Management of the Institute of Law and Management, MCU. E-mail: lml9289558@yandex.ru
  • Dudalko Vasyl Alexandrovitch Doctor of Economics, Professor of Risk Analysis and Economic Security of the Financial University under the Government of the Russian Federation. E-mail: VDadalko@fa.ru

How to link insert

Levitzky, M. L. & Dudalko, V. A. (2020). Modernization of the Education System in the Context of the Transition to the Digital Economy to Ensure the Economic Security of the State in the Context of Global Technological Trends Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №1 (23), 73-82. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2020.23.1.08
References
1. Dadalko V. A. Innovacionnye modeli obucheniya v sovremennom obrazovanii: spravochny'e materialy'. M.: Sovet, 2017. 368 s.
2. Loshkareva E., Luksha P. Navy'ki budushhego. Chto nuzhno znat' i umet' v novom slozhnom mire // WorldSkills. URL: http://worldskills.ru/media-czentr/dokladyi-i-issledovaniya.html (data obrashheniya: 20.04.2019).
3. O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii: Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 № 683. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/ (data obrashheniya: 25.04.2019).
4. O Strategii e'konomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda: Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 13.05.2017 № 208. URL: http:// kremlin.ru/acts/bank/41921 (data obrashheniya: 25.04.2019).
5. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: federal'ny'j zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de358 61ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (data obrashheniya: 24.04.2019).
6. Rejting stran mira po urovnyu obrazovaniya // Nonews. URL: http://nonews.co/ directory/lists/countries/education (data obrashheniya: 28.04.2019).
7. Cifrovaya e'konomika Rossijskoj Federacii: Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.07.2017 № 1632-r. URL: http://static.government.ru/media/file s/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (data obrashheniya: 28.04.2019).
8. Shheglov P. E., Nikitina N. Sh. Kachestvo vy'sshego obrazovaniya. Riski pri podgotovke specialistov // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. 2003. № 1 (24). S. 46-59.
9. Four-dimensional education // CCR. URL: http://curriculumredesign.org/our-work/ papers/ (data obrashheniya: 20.04.2019).
10. Preparing 21st Century Students for a Global Society // NEA. URL: http://www. nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf (data obrashheniya: 25.04.2019).
11. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution // WorldEco-nomicForum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution (data obrashheniya: 25.04.2019).
Download file .pdf 395.55 kb