Home Releases 2020, №1 (23)

Interdisciplinary Approach to the Development of the Defense Industry

Branch Economy and State Regulation , UDC: 330.3 DOI: 10.25688/2312-6647.2020.23.1.02

Authors

  • Harutyunyan Gayane Ernikovn PhD (Economics), Associate Professor, Head of Strategic Games and Simulation Group, Center for Regional Strategic Studies, National Defence Research University, MoD of RA, Yerevan, RA. E-mail: harutyunyan.gayanne@mail.ru

How to link insert

Harutyunyan, G. E. (2020). Interdisciplinary Approach to the Development of the Defense Industry Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №1 (23), 17-25. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2020.23.1.02
References
1. Batovrin V. K. i dr. Sistemnaya inzheneriya. Gumanitarnaya enciklopediya // Centr gumanitarnyx texnologij. 2010-2019 gg. URL: http://gtmarket.ru/concepts/7110 (data obrashheniya: 02.03.2019).
2. Vizgin V. P. Nravstvenny'j vybor i otvetstvennost uchenogo-yadershhika v istorii sovetskogo atomnogo proekta // Voprosy' istorii estestvoznaniya i texniki. 1998. № 3. S. 104-114.
3. Isaev B. A. Geopolitika: uchebnik dlya vuzov. SPb.: Piter, 2016. 496 s.
4. Pobedonoscev Yu. A. Iskusstvenny'j sputnik zemli. M.: Znanie, 1957. 72 s.
5. Chekalin S. V., Shatrov Ya. T. Vliyanie puskov transportnyx kosmicheskix sistem na atmosferu Zemli // Kosmos i e'kologiya: sb. st. M.: Znanie, 1991. S. 21-31.
6. Chuprin K. Yadernaya aksioma zemli obetovannoj // Voenno-promy'shlenny'j kufer. 2011. Vyp. 1 (367). S. 2.
7. Bertalanfy von L. General System Theory: A Critical Review // General Systems. 1962. Vol. VII. P. 1-20.
8. Gallois P.-M. Strategie de l'age nucleaire. Paris: Calman-Levy, 1960. 197 p.
9. Griffin S. Military Innovation Studies: Multidisciplinary or Lacking Discipline? // Journal of Strategic Studies. July. 2016. DOI: 10.1080/01402390.2016.1196358.
10. Grissom A. The Future of Military Innovation Studies // Journal of Strategic Studies 2006. № 29/5. S. 905-934.
11. Jourdan A. Il y a trop d'armes vendues dans la monde // Tribune de Geneve. 18/04/2011. URL: https://www.tdg.ch/ (data obrashheniya: 02.03.2019).
12. Khan M. I. Pakistan test fires nuclear-capable ballistic missile // BBC News. April. 2012. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-17836625 (data obrashheniya: 02.03.2019).
13. Margolis E. India Missile Test: Wake Up, Washington! URL: https://www.huff-ingtonpost.com/eric-margolis/india-missile-test_b_1441128.html (data obrashheniya: 02.03.2019).
14. What we know about North Korea's missile programme. BBC News. August, 2017. URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-17399847 (data obrashheniya: 02.03.2019).
15. William G., Swanborough G. The Great Book of Fighters. St. Paul, Minnesota: MBI Publishing, 2001. 608 s.
Download file .pdf 312.3 kb