Home Releases 2019, №2 (20)

Interpretation the Results of the Analysis of Parameters of Internal Stability of Enterprises of Shipbuilding

Branch Economy and State Regulation , UDC: 338.242.2 DOI: 10.25688/2312-6647.2019.20.2.01

Authors

  • Vitushkina Marina Gennadiyevna Senior lecturer, Moscow Information and Technological University. E-mail: vit_marina@mail.ru

How to link insert

Vitushkina, M. G. (2019). Interpretation the Results of the Analysis of Parameters of Internal Stability of Enterprises of Shipbuilding Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №2 (20), 8-21. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2019.20.2.01
References
1. Artyuxov V.G., Kulichkov E.N., Skubrij E.V. Innovacionny'e aspekty' upravleniya kadrami i matematicheskoe modelirovanie kadrovy'x sistem predpriyatij Rossii: mono-grafiya. M.: Centr, 2009.
2. Biznes-modeli v upravlenii ustojchivy'm razvitiem predpriyatij: uchebnik / A.D. Bobry'shev, V.M. Tumin, K.M. Tarabrin i dr.; pod obshh. red. A.D. Bobry'sheva, V.M. Tumina. M.: INFRA-M, 2018. 289 s.
3. Godovoj otchet AO «PO «Sevmash» za 2017 g. Utv. obshhim sobraniem akcio-nerov. Protokol ot 15.06.2018 № 1. 87 s.
4. Kozlov V.V. Rol' personala v formirovanii korporativnoj kul'tury' firmy': dis. ... kand. e'kon. nauk: 08.00.05. M., 2001. 176 s.
5. Razvitie oboronno-promy'shlennogo kompleksa. Gosudarstvennaya programma Rossijskoj Federacii. Utv. postanovleniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 16.05.2016
6. № 425-8. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ot 2016 g. , № 22, st. 3207 (red. na 30.12.2017).
7. Razvitie sudostroeniya na 2013-2030 gody'. Gosudarstvennaya programma Ros­sijskoj Federacii. Utv. rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 24.12.2012 № 2514-r. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii ot 2012 g., № 53 , st. 8020 (chast' II).
8. Shpachenkov Yu.A., Berezhnov G.V. Upravlenie proektami kak instrument promy'shlennogo razvitiya sudostroitel'ny'x predpriyatij // Vestnik AGTU. Ser.: E'kono-mika. 2013. № 2. S. 127-132.
Download file .pdf 1.41 Mb