Home Releases 2018, №4 (18)

Trends of the Credit Market in Russia

Finances and financial relationships , UDC: 336 DOI: 10.25688/2312-6647.2018.18.4.4

Authors

  • Sheina Kseniya Alekseevna A student of the Economic faculty, Russian State Social University. E-mail: shinkareva_ol@mail.ru

How to link insert

Sheina, K. A. (2018). Trends of the Credit Market in Russia Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2018, №4 (18), 30-36. https://doi.org/10.25688/2312-6647.2018.18.4.4
References
1. Anoxin V.A., Rozhkovskaya K.V. Analiz konkurentnogo razvitiya kommercheskix bankov Rossii // Molodoj ucheny'j. 2016. № 27. S. 334-338.
2. Evdokimova S.S. Raschetno-kassovoe obsluzhivanie v rossijskix kommercheskix bankax: klientoorientirovanny'j podxod // Finansy' i kredit, 2013. S. 23.
3. Evdokimova Yu.V. Osobennosti funkcionirovaniya finansovogo kapitala v Rossii v usloviyax globalizacii e'konomiki. // Social'naya politika i sociologiya. 2016. T. 15. № 2 (115). S. 27-36.
4. Simonyancz N.N., Ovchinnikov M.G. Kreditovanie yuridicheskix licz // Novaya nauka: problemy' i perspektivy'. 2016. № 121-1. S. 160-163.
5. Shinkareva O.V., Czarikaev K.D. Sovremenny'e problemy' bankovskogo sektora v Rossijskoj Federacii // Rossijskaya e'konomika: vzglyad v budushhee: mat-ly' IV Mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konferencii: v 3 ch. Tambov: Tambovskij gosudarstvenny'j universitet imeni G.R. Derzhavina, 2018. S. 426-432.
6. Belotelova N. Characteristics of the financial system of Russian Federation / N. Belotelova, Zh. Belotelova, L. Sorokina, O. Kukharenko // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3. С. 627-636.
Download file .pdf 282.57 kb